O metodě RUŠ s autorem Karlem Nejedlým

Je to můj problém? Dokument z kurzu metody RUŠ

Jak fungujeme – s Karlem Nejedlým